2024

Utolsó Óra Népzenei Adatbázis
Szerkesztő: Pávai István. A szerkesztő munkatársa: Németh László, Zagyva Natália. Webfejlesztés: Horn Gábor (Polyphony Project). További közreműködők az Impresszum menüpontban. Hagyományok Háza, Budapest, 2024.

2020

Folk-Dance-Music-1 Folk-Dance-Music-2 Webshop
István Pávai:
Hungarian Folk Dance Music of Transylvania
Hungarian Heritage House – MMA Kiadó, Budapest, 2020.

Pávai István:
Aranyos-vidék népzenéje
Magánkiadás (pavai.hu), Budapest, 2020.

2019

szenik-cover Szenik-DVD
Pávai István – Gergely Zoltán (szerk.):
Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik
Szenik Ilona népzenei gyűjteménye
The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. 104 oldal, multimédiás DVD-melléklet

biblio-cimlap
Pávai István – Sófalvi Emese (ed. de – szerk. – ed. by):
A romániai magyar vonatkozású zenetudomány első évszázada. Bibliográfia
Kolozsvári Operabarátok Köre, Kolozsvár, 2019. 567 oldal, 4484 bibliográfiai tétel időrendben és betürendben, név- és földrajzi mutató.

2018

szekely_nepzene szekely-nepzene-dvd Webshop
Pávai István – Sófalvi Emese (szerk.):
Székely népzene és néptánc
Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018. DVD-ROM mellékleten 514 hangzó példa, 4 videófelvétel.

2017

bartok-rend
Pávai István – Richter Pál (ed. by):
Hungarian Folk Songs. Complete Collection by Béla Bartók
Second revised digital edition. Programming: Zagyva Natália. Institute for Musicology RCH HAS, Budapest, 2017.
Bartók Béla: Magyar Népdalok. Egyetemes gyűjtemény
Második digitális kiadás. Programozás: Zagyva Natália. MTA BTK Zenetudományi Intézet. Budapest, 2017.

2016

Sovidek-cimlap-1 Sovidek-DVDcimke-1 Sovidek-terkep-hatso-boritora Webshop
Pávai István
A Sóvidék népzenéje  The Folk Music of Sóvidék
Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016. DVD-ROM mellékleten 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel, 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip, 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal, multimédiás adatbázis.

neptanc-gyokerek neptanc-gyokerek-1-1 neptanc-gyokerek-2 neptanc-gyokerek-3
Pávai István (szerk., válogatta és az ismertetőt írta):
Felcsík, Felső-Maros mente, Mezőség és a Maros-Küküllő vidék táncai és zenéje
Mozdulatokba vésett gyökerek. DVD kollekció (1–8). Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2016. 18 db DVD, 60 oldal ismertető, 24 fotó, 4 térkép

2015

magyarozd-cover Webshop
Pávai István:
Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth
Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015. DVD-melléklet, 216 odal, 216 hangzó dallamváltozat, 73 fakszimile, 6 térkép, 37 fotó

2014

jagamas-cover jagamas-dvd
Pávai István – Zakariás Erzsébet (ed. de – szerk. – ed. by):
Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában
The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Budapest, 2014. 96 oldal, DVD-mellékleten 7236 dallamváltozat, 3038 hangklip, 9512 kéziratoldal, 16 fotó

csurkulya
Pávai István:
A cimbalom a Felső-Maros vidéki népzenében Csurkulya József játéka nyomán
DVD-ROM. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014. 88 pdf-oldal, 29 videoklip (120 perc), 22 fotó

2013

tanczene-cover Webshop
Pávai István:
Az erdélyi magyar népi tánczene
2. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 485 oldal. Az 1. kiadást lásd 2012-nél.


csangomagyar-borito Csangomagyar_DVD_cimke Webshop
Seres András – Szabó Csaba:
Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988
A hasonmás kiadást szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Pávai István. A DVD-melléklet hangzóanyagát válogatta: Németh László. Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 16+577 oldal

folklife
Pávai István
Territorial Articulation of Hungarian Folk Music
Smithsonian Folklife Festival – Washington D.C., June 26–June 30 and July 3–July 7, 2013.

2012

tanczene-botito Webshop
Pávai István
Az erdélyi magyar népi tánczene
1. kiadás: Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012 (485 oldal), 2013. 485 oldal. A 2. kiadást lásd 2013-nál.

2011

vikar-borito Webshop
Pávai István (szerk.):
A folklorista Vikár Béla. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2011. 104 oldal

2010

galloway-cover Webshop
Tötszegi Tekla – Pávai István:
Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932
Muzică, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932
Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932
Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. 152 oldal

2009

lajtha-laszlo Webshop
Pávai István (szerk.):
Lajtha László, a zenefolklorista. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2009. 96 oldal

nepzenei-peldatar
Pávai István – Richter Pál (szerk.):
Magyar népdaltípusok példatára
Internetes adatbázis. Programozás: Zagyva Natália. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2009. Impresszum

2008

kodaly-cimlap Webshop
Pávai István (szerk.):
A népzenekutató Kodály Zoltán. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2008. 104 oldal

bartok-borito Webshop
Pávai István (szerk.):
Bartók Béla, a népzenekutató. Egy kiállítás képei és dokumentumai
Hagyományok Háza, Budapest, 2008. 96 oldal

2007

bartok-elete bartok-levelei Webshop
Pávai István – Vikárius László (szerk.):
Bartók Béla élete levelei tükrében
DVD-ROM. MTA Zenetudományi Intézet Hagyományok Háza, Budapest, 2007.

bartok-rend-1
Pávai István – Richter Pál (szerk.):
Bartók Béla: Magyar Népdalok. Egyetemes gyűjtemény (digitális kiadás)
Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2007. 1. kiadás. Az interneten elérhető 2. kiadást lásd a 2017. évnél.

2006

zene-vallas-identitas Webshop
Pávai István:
Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben
Változatlan 2. kiadás. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2006. 236 oldal

bartok-arab bartok-arab-verso
Kárpáti, János (ed.) – Vikárius, László (co-ed.) – Pávai, István (assistant ed.):
Bartók and Arab Folk Music
Consultant: Mehenna Mahfoufi. Hungarian National Commission for UNESCO European Folklore Institute – Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006.

2005

Csángó népzene Webshop
Pávai István:
Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben
1. kiadás. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 236 oldal

2004

Pávai István – Richter Pál (szerk.):
A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa
Programozás: Kemecsei Zsolt. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2004. Interneten már nem elérhető.

2001

barozda-cimlap
Pávai István:
Barozda 1976–2001
Csíkszereda, Alutus, 2001. 137 oldal. Barozda-honlap

Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.):
Magyar népzenei archívum
KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001. Multimédiás adatbázis, 1831 hangzó példa, 2292 kotta, 228 fotó. A Régi magyar népdaltípusok CD-ROM lemez interneten publikált változata. 2008-tól a KFKI megszüntette a site hostolását, addig saját honlapján volt elérhető.

2000

tanczene-1 tanczene-2 Webshop
Virágvölgyi Márta – Pávai István (szerk.):
A magyar népi tánczene. Tanulmányok
Planétás Kiadó, Budapest, 2000. 409 oldal

utolso-ora
Pávai István (szerk.):
Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban
Internetes multimédiás adatbázis (400 hangklip). WEB-es feldolgozás: iMédia és jacsa.NET. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000.

regi-magyar-nepdaltipusok regi-nepdaltipusok-verso
Pávai István (főszerk.), Richter Pál – Sebő Ferenc (szerk.):
Régi magyar népdaltípusok
CD-ROM. KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. Multimédiás adatbázis, 2292 dallamtípus-kotta, 1831 archív népzene hangfelvétel, 228 archív fotó

1999

nepzenei-gyujtemeny
Pávai István (szerk.):
A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye
A Gyűjtemény első honlapja. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. Hostolása 2001-től megszűnt.

1998

erdely-moldva-recto erdely-moldva-verso
Pávai István:
Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
2. kiadás. Planétás, Budapest, 1998. 430 oldal.

aranyosszek-1 aranyosszek-2 aranyosszek-cd
Pávai István (sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette):
Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje
Néprajzi Múzeum, Budapest 1998. 191 oldal

1993

erdely-moldva-tanczene
Pávai István:
Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje
Teleki László Alapítvány, Budapest, 1993. 430 oldal