Székely népzene és néptánc

Szerkesztette: Pávai István és Sófalvi Emese. Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza, Pro Énlaka Alapítvány, Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018

Tartalom:

Pávai István: A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása (500 hangzó példa a DVD-mellékleten)

Almási István: Seprődi János marosszéki népzenegyűjtése

Richter Pál: Udvarhelyszéki adatok a Bartók-rendben

Gergely Zoltán: A kászoni népzene a Kolozsvári Folklórintézet adatainak tükrében

Szalay Zoltán: Imets Dénes csíki gyűjtése (12 hangzó példa a DVD-mellékleten)

Lázár Katalin: Ütempáros és strófikus dallamok a székelyföldi népi játékokban

Biró Viola: A román népzene „székelyes-magyaros” dialektusa – Bartók mezőségi gyűjtéseiről

Mihály János: Táncalkalmak, vigasságok a régi Székelyföldön

Dóka Krisztina: A székely kalákától a csűrdöngölőig. A székely tánchagyomány bemutatása a 19. században

Jánosi József: Erdővidéki táncélet az 1940–1998 közti időszakban (4 videófelvétel a DVD-mellékleten)

Bali János: A székely népzene és néptánc bekerülése a magyar nemzeti kultúrába

Lakner Tamás: Kodály és a Székely keserves

V. Szűcs Imola: Régi és új Gyergyóalfalu kántorkönyveiben (2 hangzó példa a DVD-mellékleten)

Korzenszky Tamás: A román elektronikus pop-folkzene (manea/manele) hatása a hagyományos táncgyakorlatra a zabola-pávai cigányközösségekben