2021

27 éves törökségi népzenei kutatómunkánk összefoglalása
Sipos János NKFI-pályázata zárójelentésének véleményezése. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

2012

A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai
Dóka Krisztina pályázata. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

2011

A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene és távlatai
Sapientia Egyetem, Románia

2010

Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága
Dr. Boros-Konrád Erzsébet és kutatócsoportja. Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem, Kutatási Programok Intézete

2008

Tengertánc
A népi kultúra támogatását szolgáló pályázati program. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

2007

Kovalcsik Katalin: Egy dunántúli falu zenei élete
Országos Tudományos Kutatási Alap, Budapest, 2007.

2003

Népművészet Ifjú Mestere pályázat
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest, 2003.

1998

Szögliget táncélete. Táncos népszokások, kalendáris szokások, lakodalom (Zombori Judit)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Apátfalvi népdalváltozatok 2. (Szigeti György)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

A Fonó néptáncegyüttes (Tajti Anita)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

1997

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek (Balogh Sándor)
Martin György Alapítvány

A dél-alföldi tekerőmuzsika stílusjegyei
Martin György Alapítvány

Korond község 20. századi zenei életéről (István Lajos)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

A Kőllők tánca. Egy gyergyócsomafalvi helyi tánc (Buzás Kinga)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Horvátkimle népdalai (Stipkovits Jánosné)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Régi karácsonyi énekek a Felvidékről (Harmath Lajosné)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

„Legény kell a háborúba” avagy Katonadalok a magyar népzenében (Jónás Ágnes)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Hegedűkészítés (Márk Ildikó)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Népénekek, népszokások továbbélése a faluról származott emberek emlékezetében (Schmikli Gyula)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Misi bácsi nótásfüzete (Szekeres Mihály)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Apátfalvi népdalváltozatok I. Emlékezés Kardos István apátfalvi vőfélyre, a „Népművészet Mesterére”, születésének századik évfordulóján (Szigeti György)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

1996

Sümegi dalok, rímesek és egyebek (Rácz Sándor)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Hosszúhetényi népdalok és néphagyományok (Dallos Nándor)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Családom népdalkincse (Tankó Gyula – Holló Gábor)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

1995

Családom népdalkincse (Tankó Gyula – Holló Gábor)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Kis-Küküllő menti történeti népmondák (Horváth István néprajzi kör)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Désfalvi népmondák (Adorjáni Rudolf Károly)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Nagyecsed ragadványnevei (Takácsné Kocsis Ildikó)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

1994

Erdély népzenei és néptánchagyományainak kutatása
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Szedlacsek János daloskönyve, 1939 (Szedlacsek János)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

A zselyki fúvószenekar múltja és jelene (Wass György)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

A táncoktatás múltjáról, jelenéről Korondon (István Lajos)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata

Vegyes néprajzi gyűjtés – Backamadaras (Kovács Mihály)
Magyar Néprajzi Társaság Néprajzi Gyűjtőpályázata