PARTIUM

Felső-Tisza vidék (partiumi része)

 • Avasvidék (Kőszegremete)
 • Krasznaköz (Ákos, Géres)
 • Bükkalja [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Bányavidék (Koltó)
 • Kővár vidéke [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Lápos mente (Domokos)

Szilágyság

 • Berettyó-Felvidék (Kémer)
 • Kraszna vidéke (Kraszna)
 • Tövishát (Bogdánd, Désháza)

ERDÉLY

Vármegyei magyarság

Felső-Szamos-vidék

 • Nagy-Szamos melléke (Magyarnemegye, Magyardécse)
 • Kis-Szamos melléke (Désakna, Kérő, Kide)

Kalotaszeg

 • Alszeg (Hídalmás, Váralmás)
 • Felszeg (Magyarvalkó)
 • Nádas mente (Magyarvista)
 • Kapus környéke [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Fenes völgye [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]

Kalotaszeg peremterületei

 • Kolozsvár környéki kisnemesi falvak  [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Erdőalja (Györgyfalva)

Mezőség

 • Észak-Mezőség [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Szék (mikrotáj, jelen van)
 • Belső-Mezőség (Magyarszovát)
 • Tóvidék (Feketelak)
 • Dél-Mezőség [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Kelet-Mezőség [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]

Aranyosvidék

 • Aranyosszék (Kövend)
 • Torockó vidéke (Toroczkó)
 • Jára völgye (Magyarléta)

Maros-Küküllők vidéke

 • Erdélyi Hegyalja (Magyarlapád, Vajasd)
 • Kutasföld (Magyarózd)
 • Alsó-Vízmellék (Magyarpéterfalva, Magyarsáros)
 • Közép-Vízmellék [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Felső-Vízmellék (Nagykend)

Közép-Maros vidéke 

 • [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]

Felső-Maros vidéke

 • Déli Felső-Maros mente (Gernyeszeg)
 • Luc mente [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Bölkény völgye [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Görgény völgye [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Északi Felső-Maros mente (Magyaró)

Sajó vidéke

 • Sajó melléke (Zselyk)

Dél-erdélyi szórványok

 • Barcaság (Türkös, Krizba)
 • Oltvidék (Oltszakadát, Olthévíz, Halmágy, Nagymoha)
 • Hunyadi (nem székely) magyarság (Lozsád, Kisbarcsa)

Székelyföld

Marosszék

 • Székely-Mezőség (Szabéd)
 • Marostere [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Alsó-Nyárád mente (Lukafalva)
 • Közép-Nyárád mente [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Felső-Nyárád mente (Deményháza)
 • Kis-Küküllő mente [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]

Udvarhelyszék és Marosszék átmeneti vidéke

 • Sóvidék (Sóvárad, Atyha)

Udvarhelyszék

 • Kis-Partium [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Keresztúr vidéke (Kisgalambfalva, Vágás)
 • Homoród mente (Bágy, Szentegyházasfalu)
 • Udvarhely vidéke [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]

Háromszék és Udvarhelyszék átmeneti vidéke

 • Erdővidék (Vargyas)

Háromszék

 • Alsó-Háromszék (Kálnok)
 • Felső-Háromszék (Esztelnek, Alsócsernáton, Kovászna, Réty)

Csíkszék

 • Gyergyó (Ditró, Gyergyócsomafalva, Gyergyótölgyes)
 • Felcsík (Csíkszentdomokos)
 • Középcsík [a Néprajzi Atlaszban fehér folt]
 • Alcsík (Csíkmenaság, Kozmás)
 • Kászon (Kászonimpér)

Székelységből önállósult népcsoportok területei

 • Bukovina és a későbbi aldunai, erdélyi és dunántúli telepek (Andrásfalva, Istensegíts, Csernakeresztúr)
 • Gyimes és alcsíki-háromszéki kirajzásai (Gyimesközéplok)