2019

Bíró Viola: Bartók és a román népzene. Kutatás és komponálás 1909–1918 között (PhD doktori disszertáció). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola. Védés: 2019. május 27.

2018

Árendás Péter: A kontra mint kísérőhangszer a 20. századi erdélyi vonós népzenében (DLA doktori értekezés). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola. Védés: 2018. júnus 8.

Feraru Cristian: A moldvai csángó tánczene hangszerei (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Fúvós tanszak. Védés: 2018. június 5.

2017

Endrődiné Pásku Veronika: Zerkula János hangszeres és énekes előadásmódja (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék, Etnomuzikológia szakirány. Védés: Budapest, 2017. június 9.

Bencze Mátyás: Hegedülési technikák három marossárpataki prímás tükrében (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2017. június 9.

Blumenschein Alinka: A Nagy-Homoród menti táncok kíséretének jellegzetességei az abásfalvi zenészek játéka alapján (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2017. június 9.

2015

Pop, Liviu: Digitizarea, organizarea şi păstrarea informației digitale pe termen lung a Fondurilor documentare ale Institutului “Arhiva de Folclor a Academiei Române” [A Kolozsvári Folklór Archívum dokumentumainak digitalizálása, katalogizálása és digitális adatként való hosszútávú megőrzése] (PhD doktori disszertáció). Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Európai Stúdiumok Fakultása, Európai Paradigma Doktori Iskola. Védés: Kolozsvár, 2015. április 1.

Kerékfy Márton: A kelet-európai népzene hatása Ligeti György műveire (PhD doktori disszertáció). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék. Védés: Budapest, 2015. október 8..

2014

Csernók Klára: A másodprímások játékmódjai a magyar népzenében (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2014. június 6.

Fekete Márton: Fekete Antal „Puma” gyűjtései (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2014. június 6.

2013

Gombai Tamás: A vastaghúros csárdás (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2013. június 7.

Vizeli Balázs: Két magyarbecei prímás játékának összehasonlító elemzése (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2013. június 7.

Berta Alexandra: Felsőtárkányi lakodalom (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Pengetős tanszak. Védés: Budapest, 2013. június 5.

Mohácsy Albert István: Három kalotaszegi bőgős egyéniség játékmódjának összehasonlító elemzése és tanításmódszertana (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2013. június 5.

Horváth Attila: Három moldvai magyar falu vonós tánczenéje Mandache Aurel játékának tükrében (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2013. január 28.

2012

Agócs Gergely:  A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája (PhD doktori disszertáció). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program. Védés: Budapest, 2012. február 21.

Bobár Zoltán: Brácsatípusok használata a Sajó mentén (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2012. június 5-7.

Nyitrai Tamás: Szászcsávás hangszeres magyar tánczenéje, Jámbor István játéka alapján (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2012. június 5-7.

Turi András: Dúros harmonizálás két Kapus-vidéki bandánál. A magyarlónai Farkas János és a gyalui Nonika Béla brácsajátékának bemutatása, elemzése (egyetemi szakdolgozat). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék, Vonós tanszak. Védés: Budapest, 2012. június 5-7.

2011

Brauer-Benke József: Népi hangszereink történeti-néprajzi vizsgálata (PhD doktori értekezés. Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program. Védés: Budapest, 2011. október 27.

2008

Könczei Csongor: A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról (PhD doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Néprajztudományi Doktori Iskola, Európai Etnológia Doktori Program. Védés: Budapest, 2008. január 31.