2021

Pávai István – Abonyi György
Kelet-Székelyföld, Moldva és Bukovina kistájai
In: Szalay, Zoltán (szerk.): Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 4. Háromszék, Csíkszék, Gyimes, Bukovina, Moldva. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2021.

2020

Pávai István – Abonyi György
A magyar nyelvterület fontosabb néprajzi tájai
Major Ethnographic Regions of the Hungarian Language Area

Pávai István honlapja. Budapest, 2020.

István Pávai – György Abonyi
Regions of Transylvania and the Partium reffered to with Romanian designations
In: Pávai István: Hungarian Folk Dance Music of Transylvania. Hungarian Heritage House – MMA Kiadó, Budapest, 2020.

István Pávai – György Abonyi
Regions of Transylvania and the Partium reffered to with Hungarian designations
In: Pávai István: Hungarian Folk Dance Music of Transylvania. Hungarian Heritage House – MMA Kiadó, Budapest, 2020.

István Pávai – György Abonyi
Erdély és Partium néprajzi kistájai
In: Szalay, Zoltán (szerk.): Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 3. Maros-Küküllők vidéke, Marosszék, Udvarhelyszék. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2020.

2019

István Pávai – György Abonyi
Localităţile unde a cules folclor muzical Ilona Szenik
Szenik Ilona népzenei gyűjtéseinek helyszínei
The Settlements where Ilona Szenik Collected Folk Music

In: Pávai István – Gergely Zoltán (ed. by / szerk.): Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Szenik Ilona népzenei gyűjteménye. The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. DVD

Pávai István – Abonyi György
Közép-Erdély néprajzi kistájai
In: Szalay, Zoltán (szerk.): Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok. 2. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2019


Pávai István – Abonyi György
Táncgyűjtések lelőhelyei az Utolsó Óra programban
In: Sztanó Hédi (szerk.): Az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből. DVD-melléklettel. Hagyományok Háza, Budapest, 2019.

2018

Pávai István – Abonyi György
Erdély és Partium néprajzi kistájai
In: Szalay, Zoltán (szerk.): Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 1. Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Sepsiszentgyörgy, 2018.

2017

Pávai István – Abonyi György
Partium, Erdély és Moldva fontosabb néprajzi tájai
In: Both Zsuzsa: Ünnepnaptár. Népszokások. Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Sepsiszentgyörgy, 2017.

2013

Pávai István – Abonyi György – Zagyva Natália
Hungarian Folk Music Regions
Dunántúl (Transdanubia), Felföld (Upland), Alföld (Great Plain), Erdély (Transylvania), Moldva (Moldavia). Map by István Pávai and György Abonyi. In: Hungarian Heritage. Roots to Revival. Smithsonian Folklife Festival – Washington D.C., June 26–June 30 and July 3–July 7, 2013.

Pávai István
A Maros-Küküllők vidékének kis- és mikrotájai
Budapest, 2013

2005

Pávai István
A magyar népi tánczene tájegységei Erdélyben
In: Pávai István: Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében. Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. Szerk. Sz. Farkas Márta. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest: 2005. 210.

2000

Pávai István
Az Utolsó Óra program erdélyi előadóinak származási, dallamainak használati helyei
In: Pávai István (szerk.): Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban. Internetes multimédiás adatbázis. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000.