Doktori disszertáció (PhD, DLA), egyetemi diplomadolgozat, pályázati téma, mentorálás

2022

Zagyva Natália: Népdaltípus-adatbázis térhez köthető adatainak kezelése és ábrázolása. Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet

2021

Salamon Soma: Interetnikus és areális kapcsolatok Bartók Béla 1914-es Maros-Torda megyei gyűjtésének furulyaanyagában. DLA disszertáció. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola

Németh László: A hagyományos moldvai kobozkíséret rekonstrukciójának lehetőségei. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

2018

Bolya Mátyás: Információelmélet és népzenekutatás. DLA disszertáció. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola. Társkonzulens: Richter Pál

2016

Barcsa Zsuzsanna: A csíki székelyek pentaton jellegű régies világi népdalai. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

Timár Márton: Bőgő-kíséretmódok a Maros-Küküllő vidéki népi tánczenében. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

Vojtonovszki Sándor: A citera a gyergyói hagyományban és az amatőr népzenei mozgalomban. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

2015

Anka Péter: A Kiskunság hangszeres népzenéje. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

Huszthyné Ocskay Rita: Egy Kis-Szamos menti falu zenekultúrája és amit eddig nem tudtunk róla, a Bonchidai Hírek, Bánffy Miklós regénytrilógiája és a bonchidai öregek emlékei alapján. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

Vizeli Máté: A magyar népi brácsakíséret lejegyzésmódja. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

2014

Török Tilla: Gyimesi lassú magyaros dallamok elemzése Halmágyi Mihály játéka alapján. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

A tehetség nemzeti kincs. Győri Tamás mentorálása a Reintegratio Alapítvány tehetségkutató és tehetséggondozó projektje keretében

2013

Balogh Kálmán: Dallamközpontú és harmóniaközpontú cimbalomjáték a magyar néphagyományban. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

Paár Julianna: A buzai Takács Attiláné Cégér Anna népdalrepertoárja. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

2012

Pál Eszter: Egy viski zenész (Pál Lajos). Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

2002

Kiss Eszter: A furulya- és a hegedűjáték kapcsolata Gyimes hangszeres zenéjében. Diplomadolgozat. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

Kádár Natália: A Lajtha László Hagyományőrző Műhely arculata. Diplomadolgozat. Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kulturális menedzser szak

1998

Szitó Judit: Magyar siratóénekek szocio-lingvisztikai vizsgálata (PhD disszertáció). University of Georgia (USA), Linguistics. Nem regisztrált konzultáció

Sipos János: Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb török anyag fényében (PhD disszertáció). József Attila Tudomány Egyetem (Szeged), Altajisztika Tanszék. Nem regisztrált konzultáció

Draskóczy Lídia: A brácsa szerepe az erdélyi népzenében. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneiskolai Tanárképző Intézet