A Hagyományok Háza előadássorozata
Szerkesztette: Pávai István
A sorozat bevezető szövege és előadásainak listája:

Népismei Tudománytár című előadás-sorozatunkkal a magyar népi hagyomány minden ágára kiterjedő tudománytárat szeretnénk létrehozni. Az előadásokra nemcsak a témák szakértőit, de minden érdeklődőt szívesen látunk. Meghívott előadóink igyekeznek rövid, tömör, ismeretterjesztő stílusban bemutatni kutatási területüket, előadásuk után pedig mindig van lehetőség a beszélgetésre, a téma közös továbbgondolására, eszmecserére.
A címről: 1834-ben indította útjára a Magyar Tudós Társaság Tudománytár című folyóiratát, melynek céljául az emberi tudás minden ágára kiterjedő tudományos enciklopédia létrehozását tűzte ki. A füzetek 1844-ig jelentek meg. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi, s népismei szempontból című művében, melyet ma már fő művének tartunk, 1868-73. között hat füzetben foglalta össze az általa megismert Székelyföldet. Címében találkozhatunk a ’népismei’ kifejezéssel, mely a magyar nép hagyományairól való ismeretekre utal.”

Az előadásokról videófelvételek készültek, amelyek megtalálhatók a Hagyományok Háza Folklórarchívumában.

2016.04.20.Hankóczi GyulaHangszereink kutatásának kérdéseiről
2015.11.19.Halmos IstvánÉszakkelet-Magyarország népe és népzenéje
2015.09.17.Barabás LászlóAkiket fog a figura – Székelyföldi kalendáris népszokások
2014.09.17.Almási IstvánA szilágysági magyar népzene
2013.10.24.Liszka JózsefKét kultúra árnyékában. A szlovákiai magyarok néprajzi tagoltsága
2013.09.19.Daróczi ÁgnesBari Károly kiemelkedő szerepe a cigány kultúra feltárásában
2013.06.06.Árendás PéterKontrakíséret a Kárpát-medencében
2013.05.09.Küllős ImolaKözköltészet és népköltészet
2012.12.07.Richter PálA Magyar Népzenei Antológia digitális összkiadása
2012.10.26.Mohay TamásRégiók és kultúrák a magyar néprajzi kutatásban
2012.09.13.Agócs GergelyA felvidéki magyar zenefolklór táji tagolódása
2012.04.24.Miskolczy AmbrusFolklór, művészet, politika. A román Báránykától a magyar Cantata profanáig
2011.04.11.Pál LajosNépzenei mozgalmak Kárpátalján
2010.10.28.Paczolay GyulaKözmondások
2010.02.25.Paládi-Kovács AttilaA magyar nép táji tagolódása
2009.11.12.Borsos BalázsA népi kultúra területi tagolódása
2009.10.15.Hevesi AttilaA Kárpátok és a Kárpát-medence természetföldrajzi tájtagolása
2008.11.27.Vikárius LászlóA népzene mint inspirációs forrás Bartók műveiben
2008.04.24.Péteri LórántVonzások és választások: Kodály, népzene és kultúrpolitika a „hosszú ötvenes években”
2008.03.06.Szalay OlgaA fiatal Kodály – emberközelben
2008.01.17.Tari LujzaKodály szerepe a hangszeres népzenekutatásban
2007.11.08.Ittzés MihályA népzene Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciójában
2007.05.03.Sárosi BálintMit üzen Kodály?
2007.04.12.Fehér AnikóDunántúli pentatónia a Dunán innen
2007.03.29.Pomozi PéterA nyelvek eredetétől a nyelvi globalizációig
2007.02.07.Richter PálBartók Béla népzenei lejegyzései
2007.01.16.László FerencBartók Béla, a román népzene gyűjtője
2006.12.12.Sebő FerencA népzenekutató Bartók Béla
2006.10.11.Kárpáti JánosBartók és a távoli népek népzenéje
2006.04.12.Sárosi BálintA népzene Bartók Béla műveiben II.
2006.02.15.Somfai LászlóA népzene Bartók Béla műveiben
2005.05.11.

Tóth MargitA koptok zenéje
2005.04.13.Erdélyi ZsuzsannaNépzenekutatás a Lajtha-csoportban
2005.02.16.Hoppál MihálySámánok Eurázsiában
2005.01.19.Dobszay LászlóNépének és népzene
2004.10.27.Selmeczi Kovács AttilaNemzeti jelképeink a népművészetben
2004.09.29. Sárosi BálintMivel járultak hozzá a cigányzenészek a magyar zenei hagyományhoz?
2004.06.09.Kárpáti JánosZenei orientalisztika. Hagyományos zene az ázsiai magaskultúrákban
2004.05.12.Tátrai ZsuzsannaMagyar népszokások 2. Az emberélet fordulói

2004.04.21.

Tátrai Zsuzsanna

Magyar népszokások 1. Jeles napok, ünnepi szokások

2004.03.17.Pesovár Ernő A magyar néptánc történeti rétegei
2003.11.25.Fogarasi Klára

A fotográfia szerepe a néprajzi dokumentációban

2003.05.27.Paczolay Gyula

Közmondások kelettől nyugatig

2003.03.13. Andrásfalvy BertalanA magyar nép magatartása táncban, éneklésben és népszokásokban
2003.02.12.Kósa László A népi kultúra táji tagolódása Magyarországon