2010

Dr. Boros-Konrád Erzsébet és kutatócsoportja: Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága. Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Kutatási Programok Intézete, 2010.