2019

Localităţile unde a cules folclor muzical Ilona Szenik
Szenik Ilona népzenei gyűjtéseinek helyszínei
The Settlements where Ilona Szenik Collected Folk Music

In: Pávai István – Gergely Zoltán (szerk.): Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Szenik Ilona népzenei gyűjteménye. The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019. DVD

Közép-Erdély néprajzi kistájai
In: Szalay Zoltán (szerk.): Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 2. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2019

Táncgyűjtések lelőhelyei az Utolsó Óra programban
Készítette Pávai István és Abonyi György. In: Az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből. DVD-melléklettel. Hagyományok Háza, Budapest, 2019.

2018

Erdély és Partium néprajzi kistájai
Készítette Pávai István és Abonyi György. In: Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 1. Szerk. Szalay Zoltán. Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Sepsiszentgyörgy, 2018.

2017

Partium, Erdély és Moldva fontosabb néprajzi tájai
Készítette Pávai István és Abonyi György: In: Ünnepnaptár. Népszokások. Romániai Magyar Néptánc Egyesület. Sepsiszentgyörgy, 2017.

2013

Hungarian Folk Music Regions
Dunántúl (Transdanubia), Felföld (Upland), Alföld (Great Plain), Erdély (Transylvania), Moldva (Moldavia). Map by István Pávai and György Abonyi. In: Hungarian Heritage. Roots to Revival. Smithsonian Folklife Festival – Washington D.C., June 26–June 30 and July 3–July 7, 2013.

2005

A magyar népi tánczene tájegységei Erdélyben
Készítette Pávai István. Pávai István: Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében című tanulmány térképmelléklete. In: Zenetudományi dolgozatok 2004-2005. Szerk. Sz. Farkas Márta. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest: 2005. 210.

2000

Az Utolsó Óra program erdélyi előadóinak származási, dallamainak használati helyei
Készítette Pávai István. In: Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban. Internetes multimédiás adatbázis. Szerk. Pávai István. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000.