Konzulencia doktoranduszoknak

Bolya Mátyás: Információelmélet és népzenekutatás. A magyar népzenei rendszerezés és nyilvántartás vizsgálata adatbázis szemlélettel. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola, DLA disszertáció, 2018

Szitó Judit Magyar siratóénekek szocio-lingvisztikai vizsgálata. PhD disszertáció. University of Georgia (USA), Linguistics. 1997-1998. Nem hivatalos konzultáció

Sipos János Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb török anyag fényében. PhD disszertáció. József Attila Tudomány Egyetem (Szeged), Altajisztika Tanszék. 1997-1998. Nem hivatalos konzultáció

Diplomadolgozat-konzultáció

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

Kiss Eszter: A furulya- és a hegedűjáték kapcsolata Gyimes hangszeres zenéjében (2002)

Barcsa Zsuzsanna: A csíki székelyek pentaton jellegű régies világi népdalai (2016)

·        Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Vonós Tanszék

 • Draskóczy Lídia: A brácsa szerepe az erdélyi népzenében (1998)
·        Népzene Tanszék:
 • Pál Eszter: Egy viski zenész (2012)
  • Balogh Kálmán: Dallamközpontú és harmóniaközpontú cimbalomjáték a magyar néphagyományban (2013)
  • Mohácsy Albert: Három kalotaszegi bőgős egyéniség játékmódjának összehasonlító elemzése és tanításmódszertana (2013)
  • Paár Julianna: A buzai Takács Attiláné Cégér Anna népdalrepertoárja
(2013)
 • Török Tilla: Gyimesi lassú magyaros dallamok elemzése Halmágyi Mihály játéka alapján (2014)
  • Anka Péter: A Kiskunság hangszeres népzenéje (2015)
  • Huszthyné Ocskay Rita: Egy Kis-Szamos menti falu zenekultúrája és amit eddig nem tudtunk róla, a Bonchidai Hírek, Bánffy Miklós regénytrilógiája és a bonchidai öregek emlékei alapján (2015)
  • Vizeli Máté: A magyar népi brácsakíséret lejegyzésmódja (2015)
  • Timár Márton: Bőgő-kíséretmódok a Maros-Küküllő vidéki népi tánczenében (2016)
  • Vojtonovszki Sándor: A citera a gyergyói hagyományban és az amatőr népzenei mozgalomban (2016)