DOKTORI DOLGOZAT-KONZULTÁCIÓ

2018

Bolya Mátyás: Információelmélet és népzenekutatás. A magyar népzenei rendszerezés és nyilvántartás vizsgálata adatbázis szemlélettel (DLA disszertáció). Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola

1998

Szitó Judit: Magyar siratóénekek szocio-lingvisztikai vizsgálata (PhD disszertáció). University of Georgia (USA), Linguistics. Nem hivatalos konzultáció

Sipos János: Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb török anyag fényében (PhD disszertáció). József Attila Tudomány Egyetem (Szeged), Altajisztika Tanszék Nem hivatalos konzultáció

DIPLOMADOLGOZAT-KONZULTÁCIÓ

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék

2016

Barcsa Zsuzsanna: A csíki székelyek pentaton jellegű régies világi népdalai

2002

Kiss Eszter: A furulya- és a hegedűjáték kapcsolata Gyimes hangszeres zenéjében

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Népzene Tanszék

2016

Timár Márton: Bőgő-kíséretmódok a Maros-Küküllő vidéki népi tánczenében

Vojtonovszki Sándor: A citera a gyergyói hagyományban és az amatőr népzenei mozgalomban

2015

Anka Péter: A Kiskunság hangszeres népzenéje

Huszthyné Ocskay Rita: Egy Kis-Szamos menti falu zenekultúrája és amit eddig nem tudtunk róla, a Bonchidai Hírek, Bánffy Miklós regénytrilógiája és a bonchidai öregek emlékei alapján

Vizeli Máté: A magyar népi brácsakíséret lejegyzésmódja

2014

Török Tilla: Gyimesi lassú magyaros dallamok elemzése Halmágyi Mihály játéka alapján

2013

Balogh Kálmán: Dallamközpontú és harmóniaközpontú cimbalomjáték a magyar néphagyományban

Mohácsy Albert: Három kalotaszegi bőgős egyéniség játékmódjának összehasonlító elemzése és tanításmódszertana

Paár Julianna: A buzai Takács Attiláné Cégér Anna népdalrepertoárja

2012

Pál Eszter: Egy viski zenész (Pál Lajos)

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneiskolai Tanárképző Intézet

1998

Draskóczy Lídia: A brácsa szerepe az erdélyi népzenében