Pávai István honlapja

A SZERETTŐL A SZAMOSIG

Jagamas János és tanítványai gyűjtéseiből

Összeállította: Pávai István
Betanította: Árendás Péter
Műsorvezető: Richter Pál
Jagamas János, Almási István, Demény Piroska, Kallós Zoltán, Pávai István, Szabó Csaba és Szenik Ilona gyűjtései nyomán


Barcaság

1. Hétfalusi táncdallamok

        Pürkereci hordozó (kotta) és török porka (kotta) „szájból”

             Annus Réka, Konkoly Borbála, Konkoly Csenge (csoportének)

        Tatrangi egyes borica, négyes borica és török borica

             Túri Luca (hegedű), Horváth Balázs (hegedűkontra), Csenki Zalán (koboz)


Moldva

2. Szeret menti dalok és táncok

        Veres az ég tovafelé

             Konkoly Borbála (ének)

        Serény magyaros (Á-ban legyen, ének itt a felvételen mélyebben van)

             Szepesi Lilla (furulya),  AABB ABB ABB

             András Orsolya (ének)  AABB ABB ABB (ahol piros, ott nincs ének)

        Serény magyaros és lapos magyaros

             Horváth Balázs (hegedű), Csenki Zalán (koboz),
              András Orsolya, Annus Réka, Konkoly Borbála, Konkoly Csenge (ihoggtatás1csoporténekihogtatás 2)


Csík


3. Középcsíki dallamok és táncok – 7:00

        Csíktaplocai keserves1, keserves2, székelyverbunk, huszárverbunk, székelycsárdás, porka, csobotfalvi porka (táncrend egyben)

             Nagy Albert (hegedű), Horváth Balázs (hegedűkontra), Duduj Rozália (ütőgardon)

4. Kászoni népdalok

        Álom, álom, csendes álom

             Nádasdy Fanni (ének)

        Dunavíz lehetnék

             Sasvári Borbála (ének)

        Féloláhos, Rengesd, uram, a gyermeket, Gyéren vettem a kenderem

             Tóth Ádám (hegedű), Gólya Márton (cimbalom), Duduj Rozália (ütőgardon),

              Nádasdy Fanni, Sasvári Borbála, Szalay Fatima (csoportének)


Udvarhelyszék

5. Keresztúr vidéki táncdallamok

        Tarcsafalvi jártatós, lassú csárdássebes csárdás, marosszéki

             Pirisi Máté (klarinét), Danhauser Pál (kontra), Szilágyi Boglárka (bőgő)

        Székelyszenterzsébeti jártatós (transzponálni á-ba), lassú csárdás, sebes csárdás 1sebes csárdás 2

             teljes táncrend TRANSZPONÁLVA

             Horváth Balázs (hegedű), Pirisi Máté (klarinét), Danhauser Pál (hegedűkontra), Gólya Márton (cimbalom), Szilágyi Boglárka (bőgő)
             Annus Réka, Sárközi Mária, Szabó Annamária (csoportos ének, kotta, kiáltozás


Marosszék


6. Nyárád menti táncdallamok

        Nyárádselyei verbunk, jártatós és forgatós

             Nagy Albert (hegedű), Gólya Márton (cimbalom), Szilágyi Boglárka (bőgő)             


Kutasföld

7. Magyarózdi táncrend

        Édesanyám sok szép szava

        Szegényes (zenekar - zenekar tánccal - ének
        Pontozó (zenekar - kiáltozás, a kiáltozás alatti dallamokat nem kell megtanulni)

        Öreges (zenekar énekkel - csak ének)

        Csárdás (zenekar - ének)

        Egylábú (zenekar - kiáltások)

             Mihó Attila (hegedű), Blumenschein Alinka (háromhúros kontra), Tóth Máté (bőgő),

             Fekete Borbála, Gyura Fanni, Konkoly Csenge (csoportos ének, kiáltozás)

             Antal Zsolt és Márton Erzsébet (tánc)


Szünet


Sajó vidéke


8. Zselyki lakodalmas dallamok

        Mond meg világ a virágnak - Virág nótája (ének, hegedű)

        Édesanyám, gyújts gyertyára (ének, hegedű, zenekar)

        Hótól fehér a gyöngyösi hegytető ( ének, hegedű, zenekar)

        Menyasszonytánc

             András Orsolya, Ecsedi Petra, Konkoly Csenge (csoportos ének)

              Túri Luca, Danhauser Pál (hegedű), Blumenschein Alinka (négyhúros brácsa), Palotai Sámuel (még négyhúrosabb brácsa), Tóth Máté (bőgő)


Felső-Maros mente


9. Magyarói táncrend
        Kolozsvári verbunk, szapora, csárdás, korcsos és cigánycsárdás
             Mihó Attila (hegedű), Palotai Sámuel (kontra), Gólya Márton (cimbalom), Tóth Máté (bőgő)


Nagy-Szamos völgye


10. Almásmálomi lakodalmas dalok
        De szépen szól cimbalom (kotta)

             Annus Réka (ének) - 3 versszak a felvételről (zenekar nélkül)

        A málomi hegyek alatt (kotta - zenekar) d-ben énekeljük, mint a zenekar

             Előbb a zenekar egyszer (ismétlés nélkül), majd 4 versszak (kottából) ének-zenekarral:

             1. A málomi hegyek alatt; 2. A málomi templom előtt; 3. A málomi oltár előtt; 4. Virágos a fa teteje
             Annus Réka, Konkoly Borbála, Nádasdy Fanni (ének)
             Besenyei Viktória (hegedű), Terenyei Péter (kontra), Tóth Máté (kisbőgő)
11. Árpástói táncdallamok
             Verbunk (kotta), kettes1kettes2, egyes – Kuttner Fruzsina (furulya)


Kis-Szamos völgye


12. Kis-Szamos völgyi dallamok és táncok
        Válaszúti katonakísérő (zenekar egyszer ismétlés nélkül, utána 3 verszak:)

             Mikor mentem a faluból kifelé - Gyura Fanni (ének)

             Amerre én járok, még a fák is sírnak - Szabó Annamária (ének)

             Édesanyám sok szép szava - Sárközi Mária (ének)            
        Esztényi hajnali: zenekar, ének (zenekar 1 versszak után két versszak ének-zenekarral)

        Bonchidai ritka magyar és sűrű magyar
             Gyura Fanni,  Sárközi Mária, Szabó Annamária(ének, kiáltozás)
             Túri Luca, Fábi János (hegedű), Blumenschein Alinka (brácsa), Gólya Márton (cimbalom), Szilágyi Boglárka (bőgő)


Mezőség


13. Széki népzene
        Lakodalmi mars (zenekar), lakodalmas dalok (ének-zenekar):

             A kapuba a szekér (csoportének, zenekar)

             A menyasszony szép virág (csoportének, zenekar)

             Ne sirasd gyöngykoszorúdat - Fekete Borbála (szólóének), zenekar

             ELvesztettem a pártámat (csoportének, zenekar)

             Haragszik a gazda (csoportének, zenekar)
             Szilágyi Márton (hegedű), Brassai Ábel (háromhúros kontra), Tóth Máté (kisbőgő)
             Ecsedi Petra, Fekete Borbála, Gyura Fanni (ének)


Kalotaszeg


14. Nádas menti népzene
        Bogártelki legényes, csárdás és szapora
             Mihó Attila, Tóth Ádám (hegedű), Blumenschein Alinka (brácsa), Szilágyi Boglárka (bőgő)

             Hozó Levente és Kósa Gabriella (tánc), csujogatás