Pávai István honlapja

Budapest, Zeneakadémia nagyterme, 2015. május 9.

SZÉKELYFÖLD ELFELEDETT DALLAMAI

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének műsora

Összeállította: Pávai István
Felkészítő tanár: Árendás Péter
Műsorvezető: Richter Pál

 

Meghívott vendégek:

Györfi Erzsébet (ének, Csíkszereda)

Duduj "Malacos" Rozália (ütőgardon, Csíkszentdomokos)

 

Csoportos éneklésben közreműködik:
Annus Réka, Enyedi Ágnes, Györfi Erzsébet, Konkoly Borbála,
Nádasdy Fanni, Tari Dorottya, Timár Sára


Felcsík

1/1. Gyergyó, Felcsík meg Háromszék (csíkszenttamási keserves)

         Györfi Erzsébet, Tari Dorottya (ének)


Keresztúr vidéke

1/2 Verbunk, lassú és sebes csárdás, marosszéki (Csapai Géza és Pusi Béla, a Gagy vize mentének prímásai nyomán)

          Mészáros Erzsébet hegedű), Babcsán Bence (tárogató), Vizeli Máté (kontra),
          Bognár András  (bőgő), csoportos ének


 Gyergyó

1/3. Sirass, édesanyám, míg előtted járok (gyergyószentmiklósi keserves)

          Enyedi Ágnes (ének)

1/4. Sólyom Pál verbunkja, a Gábor Ignácé (a marusfalui Balla testvérek muzsikája nyomán) és marosszéki Gyergyóremetéről

          Takács Rita (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom), András Orsolya (ütőgardon)


1/5. Kodály Zoltán: Marosszéki táncok

Balog József (zongora)


Nyárád mente

1/6. Napom, napom, fényes napom (ehedi keserves)

          Nádasdy Fanni (ének)

 

1/7. Lassú csárdás, lassú forgatós, vármegyei sebes (a székelyhodosi Kornya Sándor juhász számadó játéka nyomán)

          Kiss Krisztián (furulya) 


Felső-Háromszék és Erdővidék

1/8. Felső-háromszéki öreges csárdás (a feltorjai Cinori József "Józonka" prímás játéka nyomán)

1/9. Asztali nóta, lassú és sebes csárdás (a baróti Bódi Samu prímás és a vargyasi banda játéka nyomán)

          Nagy Albert (hegedű), Zimber Ferenc (cimbalom), Blumenschein Alinka (háromhúros brácsa), Timár Márton (bőgő)


Sóvidék

1/10. Rezgős (Lőrincz Lajos, Korond, felvételről)

1/11. Verbunk, lassú csárdás, szöktetős és marosszéki (a felsősófalvi Paradica Mihály bandája nyomán)
          Takács Rita (hegedű:), Zimber Ferenc (cimbalom), Bognár András (bőgő), csoportos ének


- SZÜNET -


Udvarhelyi Havasalja

2/1. A madéfalvi veszedelem éneke (Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk; Szentegyháza)
   (Kájoni János 1676-os Cantionale Catholicumából elterjedt népének folklorzált változata)

          Konkoly Borbála (ének)


Beszterce-Tázló vidéke (Moldva)

2/2. "Madéfalván vót egy nagy verekedés"

          László Józsi (Puszina, Moldva, hangfelvételről)

2/3. Székelyes csángó népdalok (Lészpedről és Pusztinából)

          csoportos ének


Gyimes

2/4. A kettős jártatója és sirülője

          Mihó Attila (hegedű), András Orsolya (csujogatás, ütőgardon)

2/5. "Minket úgy hívnak, hogy csángók"

          Blága Károly "Kicsi Kóta" (Sötétpataka, Gyimes, hangfelvételről)

2/6. Édesanyám, pénz vagyon a zsebembe (lassú és sebes magyaros)

          Györfi Erzsébet (ének), Mihó Attila (hegedű), András Orsolya (ütőgardon)


Bukovina

2/7. Csángó magyar, csángó magyar (hadikfalvi keserves)

          Tímár Sára (ének)

2/8. Bukovina, mit vétettem (andrásfalvi keserves)
          Györfi Erzsébet (ének)

2/8. "II. József császár Bukovinában járt" (józseffalvi adoma)

          Bokor Imre (hangfelvételről)

2/9. Magyaros és silladri (az Istensegítsből származó Gáspár János prímás játéka nyomán)

          Kovács Márton (hegedű), Vizeli Máté (kontra), Timár Márton (bőgő) 


Kászon

2/10. Egy kicsi madárka; Jaj, Istenem, ezt a vént (kászonimpéri keserves és mulatónóta)

          Annus Réka (ének), ütőgardon: András Orsolya, csoportos ének 


Felcsík

2/11. Az ördögöké, György János zsukája, lassú és sebes csárdás  (a csíkszentdomokosi Duduj "Malacos" Lajos prímás és bandája, valamint Duduj Lajosné Kalányos Ilona gardonos játéka nyomán)

          Nagy Albert (hegedű), Vizeli Máté (kontra), Duduj "Malacos" Rozália (ütőgardon)


2/12. Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal

Balog József (zongora)


Felcsík

2/13. Mulatónóták (a csíkjenőfalvi Ágoston István furulyás dallamai) 

          Kiss Krisztián (furulya), Duduj "Malacos" Rozália (ütőgardon), csoportos ének


Aranyosszék

2/14. Verbunk, serény (csűrdöngölő), abrudbányai, lassú és gyors csárdás

          Mihó Attila (hegedű), Vizeli Máté (kontra), Bognár András (bőgő)

          csoportos ének


Marosszéki Mezőség

2/15. Verbunk, asztali nóta, lassú csárdás, korcsos és cigánycsárdás (a mezőkölpényi Szabó Viktor prímás játéka nyomán)

          Mihó Attila, Mészáros Erzsébet (hegedű), Blumenschein Alinka, Vizeli Máté (háromhúros kontra), bőgő: Timár Márton, csoportos ének


Ráadás 1. - mindenki


Ráadás 2. - mindenki