Pávai István honlapja

Erdélyi Prímások 17. Találkozója, Csíkszereda, 2014. november 13-14.

Régi székely dallamvilág

Bartók Béla és Kodály Zoltán 100 évvel ezelőtti székelyföldi gyűjtőútjai emlékére

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének műsora


Felcsík

1. Gyergyó, Felcsík meg Háromszék (csíkszenttamási keserves)

          ének: András Orsolya, Tari Dorottya

2. Az ördögöké, György János zsukája, lassú és sebes csárdás  (a csíkszentdomokosi Duduj "Malacos" Lajos prímás és bandája, valamint Duduj Lajosné Kalányos Ilona gardonos játéka nyomán)

          Nagy Albert (hegedű), Vizeli Máté (kontra), özv. Sinka Sándorné Duduj "Malacos" Rozália (ütőgardon)

 

3. Mulatónóták (a csíkjenőfalvi Ágoston István furulyás dallamai) 

          furulya: Kiss Krisztián, ének: lányok


Gyergyó

4. Sólyom Pál verbunkja és a Gábor Ignácé (a marusfalui Balla testvérek muzsikája nyomán)

          hegedű: Takács Rita, cimbalom: Zimber Ferenc, ütőgardon: András Orsolya

 

5. Sirass, édesanyám, míg előtted járok (gyergyószentmiklósi keserves)

          ének: Enyedi Ágnes


Háromszék

6. Felső-háromszéki öreges csárdás (a feltorjai Cinori József "Józonka" prímás játéka nyomán)   

7. Asztali nóta, lassú és sebes csárdás (a baróti Bódi Samu prímás és a vargyasi banda játéka nyomán)

          hegedű: Nagy Albert hegedű, cimbalom: Zimber Ferenc, háromhúros brácsa: Varró Márk, bőgő: Timár Márton


Udvarhelyi Havasalja

8. A madéfalvi veszedelem éneke (Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk; Szentegyháza)
   (Kájoni János 1676-os Cantionale Catholicumából elterjedt népének folklorzált változata)

          ének: Konkoly Borbála


Keresztúr vidéke

9. Verbunk, lassú és sebes csárdás (a Gagy községi Csapai Géza és Pusi Béla prímások játéka nyomán)

          hegedű: Mészáros Erzsébet, kontra: Vizeli Máté, bőgő: Timár Márton

          ének, ujogatás: lányok


Sóvidék

10. Verbunk, lassú csárdás, szöktetős és marosszéki (a felsősófalvi Paradica Mihály bandája nyomán)
          hegedű: Takács Rita, cimbalom: Zimber Ferenc, bőgő: Timár Márton

          ének: lányok


- SZÜNET -


Kászon

11. Egy kicsi madárka; Jaj, Istenem, ezt a vént (kászonimpéri keserves és mulatónóta)

          ének: Annus Réka, ütőgardon: András Orsolya, továbbá lányok


Alcsík

12.  Verbunk, marosszéki és pottyandi sebes (a csíkmenasági Domokos Dénes prímás játéka nyomán)

          hegedű: Jánosi András, brácsa: Vizeli Máté, cimbalom: Varró Márk, bőgő: Timár Márton


 Nyárád mente

13. Napom, napom, fényes napom (ehedi keserves)

          ének: Nádasdy Fanni

 

14. Lassú csárdás, lassú forgatós, vármegyei sebes (a székelyhodosi Kornya Sándor juhász számadó játéka nyomán)

          furulya: Salamon Soma


Bukovina

15. Csángó magyar, csángó magyar (hadikfalvi keserves)

          ének: Tímár Sára


16. Magyaros és silladri (az Istensegítsből származó Gáspár János prímás játéka nyomán)

          hegedű: Jánosi András, kontra: Varró Márk, bőgő: Timár Márton bőgő 


Beszterce-Tázló vidéke

17. Székelyes csángó népdalok (Lészpedről és Pusztinából)

          ének: András Orsolya, Annus Réka, Enyedi Ágnes, Konkoly Borbála, Nádasdy Fanni, Tari Dorottya, Timár Sára

         


Gyimes

18. Kettős, lassú és sebes magyaros

          hegedű: Mihó Attila, énke, ütőgardon: András Orsolya


Aranyosszék

19. Verbunk, serény (csűrdöngölő), abrudbányai, lassú és gyors csárdás

          hegedű: Mihó Attila hegedű, kontra: Vizeli Máté, bőgő: Timár Márton

          ének: lányok


Marosszéki Mezőség

20. Verbunk, asztali nóta, lassú csárdás, korcsos és cigánycsárdás (a mezőkölpényi Szabó Viktor prímás játéka nyomán)

          hegedű: Mészáros Erzsébet, háromhúros kontra: Varró Márk, bőgő: Timár Márton,
          ének: lányok


Ráadás 1. - mindenki


Ráadás 2. - mindenki